• Süt ve besi hayvanlarında verim arttıran diyetetik tamamlayıcı yem desteği.
 • Optimin Plus, süt ve besi hayvanlarında vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılayan, probiyotik(maya) takviyeli diyetetik tamamlayıcı yemdir.
 • Ürün granül formundadır ve narenciye aromalıdır.
 • Ürün inorganik formları ile birlikte organik iz mineraller de içerir.
 • Optimin Plus’ın içeriğindeki probiyotik (maya) hem süt hem de besi sığırlarında verim arttırıcı etki sağlar. Uygun miktarlarda ve uygun rasyonlar ile birlikte kullanıldığında günlük süt verimini 1-1,5 L arttırır.
 • Optimin Plus’ın içeriğindeki mayalar hayvanların kuru madde tüketimini artırır, rasyonun ve özellikle lifli maddelerin (kaba yem) sindirimini iyileştirir, işkembe pH’sını optimum aralıkta muhafaza ederek subklinik asidoz riskini azaltır.
 • Ürünün granül formunda olmaları işletmelerde yem hazırlığı sırasında sağlıklı ve homojen karışıma imkan sağlar.
   
 • Optimin Plus için önerilen günlük kullanım miktarları aşağıdaki gibidir:
 • Orta ve yüksek verimli sağmallar için 50 g/gün
 • Besi danaları, kurudaki hayvanlar ve düşük verimli sağmallar için 50 g/gün
 • İşletmede fabrika yemi kullanılması halinde miktarlar daha da azaltılabilmektedir.
Konu Değer

Benzer Ürünler

Soypak Vetline

Soypak

Optimilk Vetline

Optimilk

Start Vetline

Start