• %15 ham protein içerir.
 • Stresi azaltarak besi performansını iyileştirir,
 • Sürü içerisindeki yaralanmaları ve yaralanmalara bağlı zamansız kesimleri önler,
 • Ürünün 15 gün boyunca kullanılması halinde besi danalarının agresif hareketlerinde ve cinsel aktivitelerinde (atlama gibi) azalma beklenmelidir.
 • Agresif hareketler ve cinsel aktiviteden oluşan stres
 • Gereksiz enerji harcanması,
 • Yetersiz yem tüketimi,
 • Sürü içerisinde yaralanmalar,
 • Yaralanmalara bağlı zamansız kesimler,
 • Yem tüketimindeki azalmadan kaynaklı besi performansı düşüklüğü, gibi sorunlara neden olur.
 • Stresi azalmış, besi performansı artmış kazançlı işletmeler için Sakin besi yemi.
 • Agresif hayvanların sürünüzü yaralamasını istemiyorsanız! Sakin
Konu Değer

Benzer Ürünler

Start Vetline

Start

Optimilk Plus Vetline

Optimilk Plus

Bio-Zinc Vetline

Bio-Zinc