• %30 ham protein içerir...
  • İşletmesinde tahıl kullanan yetiştiricilerin süt verimini yükseltmek amacıyla kullanabilecekleri proteinden zengin konsantre bir üründür.

 

 
  • Pelet formundadır.
  • Protein, vitamin ve minerallerce zengin  bir konsantre yemdir.
  • Özellikle taze buzağılı sağmalların süt veriminin artırılmasına katkı sağlar.
  • By pass proteinden zengindir.
  • Tahıllar ile karıştırıldığında enerji / proteince dengeli bir süt yemi oluşturur.
  • İşletmede bulunan yem ham maddelerinin en ekonomik şekilde kullanılmasına imkan verir.
 
  • Bir kg arpa, bir kg Soypak yemi ile karıştırıldığında %20,5 ham  protein ve 2750 kcal/kg metabolik enerji içeren bir karışım elde edilir.
  • Üç kg arpa, iki kg Soypak yemi ile karıştırıldığında %18,5 ham protein ve 2750 kcal/kg metabolik enerji içeren bir karışım elde edilir.
  • Rasyonunda enerji fazlalığı bulunan süt ineklerinin rasyonlarına ilave edilecek 1 kg Soypak, günlük süt veriminin 3,5 litreye kadar artmasına yetecek düzeyde besin maddesi içermektedir.
 
Konu Değer
Protein %30

Benzer Ürünler

Bio-Zinc Vetline

Bio-Zinc

Nötron Vetline

Nötron

GTB Vetline

GTB