• %18-%21 ham protein içerir...
 • Yüksek süt verim özelliğine sahip keçi ırklarının beslenmesi için geliştirilmiştir, bu ırkların ihtiyaç duyduğu besin maddelerini dengeli olarak içerir.
 
 • Pelet formdadır.
 • Protein ve enerjice zengindir, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.
 • Süt verimi yüksek keçi ırkları için hazırlanmıştır.
 • Maksimum süt verimi elde edilmesini sağlar.
 • Keçilerin tükettiği hammaddelerin daha iyi sindirilmesini sağlayarak verimi artırır.
 • Sağlıklı sürüler elde edilmesini sağlar.
 • Probiyotik(maya) içermektedir.
 • Keçilerin emzirme ve sağım dönemlerinde ayrı programlar uygulanır.
 • Önerilen yem miktarları kaba yem ve mera kalitesine göre değişir.
 • Yemleme sırasında keçilerin önünde kaba yem, temiz su bulundurulmalıdır.
Konu Değer
Protein %18
Protein %21

Benzer Ürünler

Ovina Optima Yem

Ovina

Toklu Besi Yemi Optima Yem

Toklu Besi Yemi