• %14 ham protein içerir...
  • Daha yüksek canlı ağırlık artışını sağmak için toklu besisinde önerilen bir üründür.
  • Pelet formdadır.
  • Protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.
  • Amonyum klorür içerir.
  • Maksimum canlı ağırlık artışını sağlar.
  • İdrar yolu taşları riskini en aza indirir.
  • Uzun sürede beslenen hayvanlara önerilir.
  • İyi kalitede kuru ot ile birlikte tüketilmelidir.
  • Yemleme sırasında tokluların önünde  temiz su, kaliteli kuru kaba yem bulundurulmalıdır.
Konu Değer
Protein %14

Benzer Ürünler

Ovina Optima Yem

Ovina

Kaprina Keçi Yemi Optima Yem

Kaprina Keçi Yemi