• %16 ham protein içerir...
  • Süt amacıyla beslenen, iyi genetik özelliklere sahip koyunların ekonomik ve sağlıklı yetiştirilmeleri için gereken besin maddelerini dengeli ve eksiksiz olarak içeren komple yemdir.
 
  • Pelet formdadır.
  • Protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.
  • Koyun başına kuzu sayısını ve döl verimini artırır.
  • Kuzuların sağlıklı doğmalarını ve büyümelerini sağlar.
  • Kuzu doğum ağırlıklarını artırır.
  • Üreme ile ilgili problemleri önler.
  • Maksimum süt verimi sağlar.
 
  • Yemleme sırasında koyunların önünde  temiz su,kaliteli kuru kaba yem bulundurulmalıdır.

 
Konu Değer
Protein %16

Benzer Ürünler

Lambina S Optima Yem

Lambina S

Lambina G Optima Yem

Lambina G

Toklu Besi Yemi Optima Yem

Toklu Besi Yemi