Optimin Plus 10 kg kova ''Süt ve besi hayvanlarında verim artıran tamamlayıcı yem desteği''

• OPTİMİN PLUS süt ve besi hayvanların vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılayan  probiyotik (maya) takviyeli  tamamlayıcı yemdir.
• Granül formundadır ve narenciye aromalıdır.
• Ürün inorganik formları ile birlikte organik iz mineraller de içerir.
• Optimin Plus’ın içeriğindeki probiyotik mayalar hem süt hem de besi sığırlarında verim artırıcı etki sağlar.
• Uygun miktarlarda ve uygun rasyonlar ile birlikte kullanıldığında günlük süt verimini 1-1,5 L artırır.
• Optimin Plus’ın içeriğindeki mayalar hayvanların kuru madde tüketimini artırır, rasyonun ve özellikle lifli maddelerin (kaba yem) sindirimini iyileştirir, işkembe pH’sını optimum aralıkta muhafaza ederek subklinik asidoz riskini azaltır.

Konu Değer

Benzer Ürünler

Start Vetline

Start

Optimilk Plus Vetline

Optimilk Plus

Bio-Zinc Vetline

Bio-Zinc