• Süt ve besi hayvanlarında verim arttıran diyetetik tamamlayıcı yem desteği.
  • Optimin, süt ve besi hayvanlarında vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılayan diyetetik tamamlayıcı yemdir.
  • Ürün granül formundadır ve narenciye aromalıdır.
  • Ürün inorganik formları ile birlikte organik iz mineraller de içerirler.
  • Ürünün granül formunda olması işletmelerde yem hazırlığı sırasında sağlıklı ve homojen karışıma imkan sağlar.
  • Optimin için önerilen günlük kullanım miktarı aşağıdaki gibidir:
  • Orta ve yüksek verimli sağmallar için 50 g/gün
  • Besi danaları, kurudaki hayvanlar ve düşük verimli sağmallar için 50 g/gün
  • İşletmede fabrika yemi kullanılması halinde miktarlar daha da azaltılabilmektedir.
Konu Değer

Benzer Ürünler

Sakin Vetline

Sakin

Optimin Plus Vetline

Optimin Plus

Optimax-S Vetline

Optimax-S