• İdeal %18 ham protein içerir.
 • Yüksek enerjili ham maddeler ile beslenen sağmal süt ineklerinin besin maddesi gereksinimlerini dengeli şekilde karşılayan ürünlerdir.
 • Pelet formundadır.
 • Protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.
 • Ekonomik rasyon çözümleri sunar.
 • Kaba yem ve tahıl kaynakları ile kolayca karışır. 
 • Uzun ve sağlıklı süt verim dönemi sağlar.
 • Süt ineklerinin besin maddesi gereksinimlerini karşılar.
 • Düzenli döl verimi ile buzağılama aralığını kısaltır.
 • Sağmalların dengesiz beslenmeye bağlı aşırı yağlanmasını önler.
 • İlk defa kullanıldığı durumlarda 1-2 haftalık geçiş döneminden sonra kullanılan kaba yem çeşidine ve ineklerin süt verimine göre yemleme tablosunda belirtilen miktarlarda kullanılır.
 • Kaba yem İdeal Süt yem'inden önce verilmelidir.
 • İdeal süt yemleri ile yemleme sırasında hayvanların devamlı temiz suya ulaşmaları sağlanmalıdır.

Konu Değer
Protein %18

Benzer Ürünler

Avantaj Süt Yemleri Optima Yem

Avantaj Süt Yemleri

Alfa Optima Yem

Alfa

Alfa Max Optima Yem

Alfa Max