• OPTİMA 3  %22 ham protein içerir...
  • Yüksek enerjili kaba yemlerle veya tahıllarla beslenen sağmal süt ineklerinin tüm besin maddesi ihtiyaçlarını dengeli olarak karşılayan Optima grubu yemlerle işletmenizi devamlı karlı, sütlerinizi sürekli aynı kalitede tutabilirsiniz.
 
  • Pelet formundadır.
  • Optima 3 günlük 40 litre kadar süt veren ineklerin tüm besin maddesi ihtiyaçlarını dengeli olarak karşılar.
  • Mısır silajı gibi düşük proteinli, yüksek enerjili kaba yemler ile ideal bir karışım sağlar.
  • Düzenli döl verimi ile buzağılama aralığını kısaltır.
  • İlk kullanımda 1-2 haftalık geçiş dönemini takiben, kullanılan kaba yem çeşidine ve ineklerin süt verimine göre kullanılır.
  • Kaba yem Optima 2 veya Optima 3’ten önce verilmelidir.
  • Yemleme sırasında hayvanların devamlı temiz suya ulaşmaları sağlanmalıdır.
 
Konu Değer
Protein %22

Benzer Ürünler

İdeal Süt Yemleri Optima Yem

İdeal Süt Yemleri

Performans 2000 Optima Yem

Performans 2000

Optimum 19 Optima Yem

Optimum 19