• %21 ham protein içerir...
  • Erken laktasyonda yüksek verimli sağmal süt ineklerinin doğum sonrası ilk 100 günde süt verimlerinin karşılanabilmesi amacıyla hazırlanmış süt yemidir.
  • Pelet formundadır.
  • Ham protein ve bypass proteinden zengindir.
  • Erken laktasyondaki yüksek verimli sağmalların vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar.
  • Orta ve yüksek verimli süt ineklerinin doğum sonrası artan besin maddesi gereksinimlerini karşılar.
  • Düzenli döl verimi ile buzağılama aralığını kısaltır.
  • Doğum sonrası metabolizma hastalıkları riskini en aza indirir.
 
  • İlk kullanımda 1-2 haftalık geçiş dönemini takiben, kullanılan kaba yem çeşidine ve ineklerin süt verimine göre, yemleme tablosunda belirtilen miktarda kullanılır.
  • Kaba yem Rumena’dan önce verilmelidir.
  • Yemleme sırasında hayvanların devamlı temiz suya ulaşmaları sağlanmalıdır.

Konu Değer
Protein %21

Benzer Ürünler

Performans 19 Optima Yem

Performans 19

İdeal Süt Yemleri Optima Yem

İdeal Süt Yemleri

Performans 2000 Optima Yem

Performans 2000