• %21 ham protein içerir...
  • Alfa-Max, yüksek enerji seviyesine sahip olan, işletmesinde mısır silajı, tahıl gibi enerjice zengin hammaddeleri bulunmayan yetiştiricilerin güvenle kullanabilecekleri probiyotik (maya) içeren doğum sonrası ketozis riskini azaltan yem çeşididir.
  • Pelet formundadır.
  • Ham protein ve bypass proteinden zengindir.
  • Erken laktasyondaki yüksek verimli sağmalların vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar.
  • Orta ve yüksek verimli süt ineklerinin besin maddesi gereksinimlerini karşılar.
  • Düzenli döl verimi ile buzağılama aralığını kısaltır.
  • Diğer kaba yem ve hammaddeler ile kolay karışır.
 
  • İlk kullanımda 1-2 haftalık geçiş dönemini takiben, kullanılan kaba yem çeşidine ve ineklerin süt verimine göre, yemleme tablosunda belirtilen miktarda kullanılır.
  • Kaba yem Alfa ve Alfa-Max’ten önce verilmelidir.
  • Yemleme sırasında hayvanların devamlı temiz suya ulaşmaları sağlanmalıdır.

 
Konu Değer
Protein %21

Benzer Ürünler

İdeal Süt Yemleri Optima Yem

İdeal Süt Yemleri

Performans 2000 Optima Yem

Performans 2000

Optimum 19 Optima Yem

Optimum 19