• %22 ham protein içerir...
  • Alfa, orta ve yüksek verimli süt sığırlarının özellikle doğumdan sonraki ilk aylarda beslenmelerine yönelik yemdir.
  • Pelet formundadır.
  • Ham protein ve bypass proteinden zengindir.
  • Erken laktasyondaki yüksek verimli sağmalların vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar.
  • Orta ve yüksek verimli süt ineklerinin besin maddesi gereksinimlerini karşılar.
  • Düzenli döl verimi ile buzağılama aralığını kısaltır.
  • Diğer kaba yem ve hammaddeler ile kolay karışır.
  • İlk kullanımda 1-2 haftalık geçiş dönemini takiben, kullanılan kaba yem çeşidine ve ineklerin süt verimine göre, yemleme tablosunda belirtilen miktarda kullanılır.
  • Kaba yem Alfa ve Alfa-Max’ten önce verilmelidir.
  • Yemleme sırasında hayvanların devamlı temiz suya ulaşmaları sağlanmalıdır.

 
Konu Değer
Protein %22

Benzer Ürünler

Turbo Optima Yem

Turbo

Rumena Optima Yem

Rumena

Optima 2 Optima Yem

Optima 2