• %17 ham protein içerir...
  • Buzağıların 4. günden 4. ayın sonuna kadar tükettikleri yüksek enerjili, lezzetli, ayrıca vitamin ve minerallerce desteklenmiş yemdir.
  • Pelet formundadır.
  • Protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.
  • Buzağıların erken gelişimini ve 4. ayda 130 kg canlı ağırlığa ulaşmalarını sağlar.
  • İşkembe gelişimini hızlandırır. • Kaba yemlerin daha iyi tüketilmesini sağlar.
  • Dişi buzağıların düve döneminde ideal büyüklüğe, erkek buzağıların ise 12 ayda kesim ağırlığına ulaşmasını sağlar.
  • Buzağılara ikinci ayın sonunda kuru ot ve saman yedirilmeye başlanır.
  • İdeal mikroorganizma içeriğine sahip iyi rumen gelişimi için hayvanlar serbest şekilde kaliteli kaba yem tüketmelidir.
  • Heybetli Buzağı yemi ile yemleme sırasında hayvanların devamlı temiz suya ve Optima Mineral Bloklarına ulaşmaları sağlanmalıdır.
Konu Değer

Benzer Ürünler

İlk Adım Optima Yem

İlk Adım

Gürbüz Buzağı Büyütme Yemi Optima Yem

Gürbüz Buzağı Büyütme Yemi