• %14 ham protein içerir.
  • Yerli ırk sığırların yanı sıra,uzun süreli besi yapmayı planlayan işletmelere önerilir.
  • Pelet formundadır.
  • Protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.
  • Dengeli canlı ağırlık artışı sağlar.
  • Kuru ot, saman veya yaş pancar posası, vb. gibi hammaddelerle kolay karışır.
  • Alıştırma döneminden sonra besiye alınan danalara canlı ağırlıklarına, kaba yem ve diğer hammaddelerin cins ve miktarlarına bağlı olan beslenme programı önerilir.
Konu Değer
Protein %14

Benzer Ürünler

Fattina Optima Yem

Fattina

Maxima-S Optima Yem

Maxima-S