• Finisher %14 ham protein içerir.
  • Finisher, besinin son 3-4 ayında, kesim öncesinde daha hızlı canlı ağırlık artışı sağlamak için Grovina’dan sonra verilen besi bitiş yemidir.
  • Pelet formdadır.
  • Bitkisel protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir. 
  • Sodyum bikarbonat katkılıdır.
  • Hızlı bir büyüme ve maksimum canlı ağırlık artışı sağlar. 
  • Hayvanların daha sağlıklı olmasını sağlayarak besinin karlılığını artırır.
  • Laktik asidozis riskini en aza indirir. 
  • Optima programları ile 8. ayını doldurmuş ve 350 kg canlı ağırlığa ulaşmış besi danaları Finisher yemine geçerler.
  • Grovina’dan Finisher’a geçiş 3-4 gün alıştırarak yapılır.

 

Konu Değer
Protein %14

Benzer Ürünler

Kazanç Optima Yem

Kazanç

Grovina Optima Yem

Grovina

Fattina Optima Yem

Fattina