• Grovina %15 ham protein içerir.
  • Grovina, besi sığırlarının büyüme dönemindeki protein, enerji, vitamin ve mineral madde gereksinimlerini karşılayarak hızlı bir büyüme ve kas gelişimi sağlar.
  • Pelet formdadır.
  • Bitkisel protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.
  • Sodyum bikarbonat katkılıdır.
  • Hızlı bir büyüme ve maksimum canlı ağırlık artışı sağlar.
  • Hayvanların daha sağlıklı olmasını sağlayarak besinin karlılığını artırır.
  • Laktik asidozis riskini en aza indirir. 
  • Arpa, buğday, vb. işletme içi kaynaklarla kolayca karışır.
  • Besiye yeni alınmış danalar 2-3 haftalık alıştırma döneminden sonra, Optima Buzağı Programı ile beslenen buzağılar 4. ayın sonunda Optima Grovina yemini aşağıdaki tabloya göre tüketmeye başlayabilirler. ,

Konu Değer
Protein %15

Benzer Ürünler

Fattina Optima Yem

Fattina

İdeal Besi Yemi Optima Yem

İdeal Besi Yemi

Maxima-S Optima Yem

Maxima-S