• %15 ham protein içerir...
  • Besi başlangıç ve büyütme döneminde kullanılacak üründür. Protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiş özel bir formüle sahiptir.
  • Pelet formdadır.
  • Protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.
  • Dengeli canlı ağırlık artışı sağlar. 
  • Kuru ot, saman veya yaş pancar posası vb. hammaddelere kolay karışır.
  • Yetiştiricilerin ellerindeki kaba, kesif hammadde kaynaklarının en ekonomik şekilde değerlendirilmesine olanak tanır.
  • Besiye yeni alınmış danalar 2-3 haftalık alıştırma döneminden sonra, Optima programı ile beslenen buzağılarda 4. ayın sonunda Kazanç besi yemini tüketmeye başlayabilirler.

Konu Değer
Protein %15

Benzer Ürünler

Finisher Optima Yem

Finisher

Fattina Optima Yem

Fattina

İdeal Besi Yemi Optima Yem

İdeal Besi Yemi