Calcio-Vit Complete  10 kg ''Atların tüm yaşam dönemleri için ihtiyaç duydukları Makro ve Mikro mineraller ile vitamin ihtiyaçlarını karşılar''

• Yulaf ve arpaya dayalı besleme yapan tüm at yetiştiricileri için özel üretilmiştir.
• Biyotin, çinko dahil bir atın tüm vitaminmineral ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
• Tahıla dayalı besleme yapıldığında açığa çıkan vitamin-mineral eksikliğini giderir.
• Atların tüm yaşam dönemleri için ihtiyaç duydukları makro ve mikro mineraller ile vitamin ihtiyaçlarını karşılar.                                                                                                                                                                                                                                              
 

• Yetişkin bir atın rasyonunda 5 kg yulaf varsa bu atın 200 gr Calcio-Vit Complete kullanması gerekir.
• Tayların 75-100 gr/gün, yetişkin atların 150-200 gr/gün tüketmesi yeterlidir.

Konu Değer

Benzer Ürünler

Sportive Pegasus

Sportive

 Mix Tay Yemi Pegasus

Mix Tay Yemi

Pleasure Pegasus

Pleasure